BECOME A VOLUNTEER

OF THE FESTIVAL

Live your Passion while working, share your joy while you help and become a passionate team player.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." data-lang-no="​Bollywood Festival Norge er avhengig av generøsiteten og dedikasjonen til frivillige året rundt. Vi søker frivillige lokalt, nasjonalt og internasjonalt, som deler en forpliktelse til å støtte festivalens misjon. Frivillige er avgjørende for alle festivalens programmer. Bollywood Festival Norway søker energiske, høyt motiverte lagspillere med lidenskap for film og et ønske om å berike fellesskapet i Hindi Cinema & Norway. Det kreves gode engelskkunnskaper, selv om de som snakker andre språk, spesielt norsk, vil være svært verdifulle for oss. vi tilbyr muligheten for ubetalte praksisplasser i flere organisasjonsfelt. Få nye venner og ha det gøy! Hvordan jobbe frivillig med Bollywood Festival Norge? Bli en del av handlingen og bli frivillig med Bollywood Festival Norge! Som en av våre største begivenheter til dags dato, trenger vi et fantastisk team av frivillige for å gjøre festivalen til en bemerkelsesverdig opplevelse for alle våre gjester. Bli involvert, møt nye mennesker og oppdag det siste innen internasjonal kino.

Hvis du er interessert, ta kontakt med dine personlige og profesjonelle detaljer ved å skrive til oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> Bollywood Festival Norway relies on the generosity and dedication of volunteers year round. We seek volunteers locally, nationally, and internationally, who share a commitment to supporting the Festival's Mission. Volunteers​ are vital to all of the festival's programs. Bollywood Festival Norway seeks energetic, highly motivated team players with a passion for film and a desire to enrich the community of Hindi Cinema & Norway. Strong English speaking skills are required, although those who speak other languages, particularly Norwegian, will be very valuable to us. we offer the chance for unpaid internships in several organizational fields.Make new friends and have fun! How to Volunteer with Bollywood Festival Norway? Be a part of the action and volunteer with Bollywood Festival Norway! As one of our grandest events to date, we'll need a stellar team of volunteers to make the Festival a remarkable experience for all our guests. Get involved, meet new people, and discover the latest in international cinema. 

If interested please get in touch with your personal and professional details by writing to us on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WHY VOLUNTEER?